Planmatig opbrengstgericht werken

Is het duiden van alle informatie die er van uw leerling(en) wordt verzameld een lastig karwei? Wilt u alle toetsinformatie beter leren interpreteren i.v.m. onderwijskwaliteit, differentiatie en/ of nieuw beleid?

Dan is deze cursus voor u zeer zinvol. Opbrengstgericht werken komt uiteraard voort uit het belang van de leerling. Schoolteams proberen het beste uit leerlingen te halen en zijn met dat doel voor ogen voortdurend bezig het eigen onderwijsproces te optimaliseren. Op een school die opbrengstgericht werkt, worden concrete doelen geformuleerd, worden vorderingen kritisch gevolgd, worden resultaten geëvalueerd en worden onderwijsdoelen bijgesteld. Door systematisch en cyclisch te werken komt resultaatgerichtheid in het DNA van een organisatie.

We werken tijdens de cursus met elkaar aan opbrengstgericht werken in fases:

  1. Formuleer een visie als basis voor een meerjarig veranderplan
  2. Stel verifieerbare doelen
  3. Breng de huidige situatie in kaart
  4. Zoek verklaringen
  5. Maak een verbeterplan
  6. Monitor uitvoering
  7. Stel effecten en opbrengsten systematische vast
  8. Hernieuw doelen op basis van evaluaties
Aanmelden / inschrijven

www.pri-ma.nl; www.primaleren.nl

Voor meer informatie en inschrijven

Tijden van 14.00 – 16.30 uur

Kosten: per deelnemer € 375,-

Minimum aantal deelnemers: 12