Certificeringstraject Media Vormgeving en ICT

De Hogeschool Utrecht biedt een certificeringstraject voor docenten MVI. Via een assessment kunnen zij aantonen dat ze vakinhoudelijk en vakdidactisch bekwaam zijn om onderwijs te ontwerpen en te geven in de vier profielmodules. Ze ontvangen dan  het certificaat ‘bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI’.

Met dat certificaat kan men ‘ontheffing van de benoembaarheidsvereisten’ aanvragen bij DUO. Dit geeft de mogelijkheid onbeperkt les te geven in het profiel Media, Vormgeving en ICT. 

Het certificeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen. Een opstartbijeenkomst waarin uitgelegd wordt hoe de kandidaat naar het assessment begeleidt wordt en welke eisen er gesteld worden. Vervolgens is voorzien in feedbackmomenten met daarin schriftelijke en mondelinge feedback op het individuele werk. Deze feedback wordt gegeven door een begeleider die verbonden is aan dit traject.

Het assessment bestaat uit het voorleggen van een portfolio en een presentatie aan twee assessoren. Daarnaast vindt er een interview plaats aan de hand van het voorgelegde werk.

Inhoudelijke scholing is geen onderdeel van dit traject.