Scholing op gebied passend onderwijs

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt ondersteuning aan scholen in het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het vormgeven en implementeren van goed onderwijs waarin de leerling zijn of haar potentie kan waarmaken. Wij richten onze aandacht en activiteiten op de leerling, de organisatie, de individuele docent en ouders/verzorgers. In samenwerking met hen werken wij aan een effectieve leeromgeving

Het Expertisecentrum kan afhankelijk van de vraag diverse scholingen bieden aan docenten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders etc. Voorbeelden van scholingen zijn: psychopathologie in het onderwijs, signaleren en omgaan met dyslexie en/of dyscalculie en het werken met handelingsplannen.