Van vrijwillig naar nieuw lerarenregister

Vanaf 1 augustus 2018 gaat het nieuwe lerarenregister van start. In dit lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Leraren kunnen zich nog tot 1 augustus 2017 inschrijven in het huidige, vrijwillige register. Alle aangemelde of geregistreerde leraren in het vrijwillige register kunnen zeggenschap uitoefenen over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister.

Leraren die al in het vrijwillige register staan kunnen hun portfolio blijven inzien en onderhouden tot augustus 2018. Het opgebouwde portfolio kunnen zij vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register. Het lerarenregister is een online systeem waarin leraren laten zien dat ze hun kennis en kunde op peil houden met na- en bijscholing. De beroepsgroep bepaalt zelf de invulling van het register, bijvoorbeeld door vast te stellen aan welke scholingseisen een leraar precies moet voldoen. Meer informatie over het nieuwe lerarenregister vindt u op de website registerleraar.nl.

Ambassadeurs

Op dit moment zijn vijf regioprojectleiders en zo’n 50 ambassadeurs actief om met leraren maar ook met schoolleiders, bestuurders en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over het belang en de werking van het register en professionele ontwikkeling. Nodig ook op jouw school een ambassadeur uit voor een gesprek, dit kan met dit formulier.

Wil je meer weten over het lerarenregister, bekijk dan de animatiefilm van 60 seconden.