Training schoolopleider/ coördinator vo/bve

De schoolopleider/-coördinator is in de grote lijn de kwaliteitsbewaker van de opleiding van de student op de stageschool. U hebt een rol in alle aspecten van de ontwikkeling en begeleiding van studenten op de stageschool en bezit derhalve een breed takenpakket. Naast de taken op uw eigen school, is de schoolopleider/-coördinator contactpersoon tussen de school en de opleiding en neemt u deel aan netwerkbijeenkomsten.

In de bijeenkomsten worden theorie en praktische opdrachten afgewisseld.

Als belangrijk principe geldt dat het trainingsaanbod aansluit op de begeleidingsvragen van de deelnemers. De aangeboden vaardigheden en theorie kunnen dan ook direct in de praktijk worden toegepast. Op deze ervaringen wordt gereflecteerd m.b.v. de reflectiecyclus van Korthagen.

Tijdens de training houdt u een dossier bij waarin u uw ontwikkeling bijhoudt door te reflecteren op uw POP/PAP en aan het eind van de training beschrijft u hoe u uzelf kwalificeert als schoolopleider/-coördinator.

Materialen en ervaringen worden uitgewisseld

Inhoud

We richten ons in de cursus op opleidingsaspecten zoals de organisatie en infrastructuur van het werkplekleren op de (opleidings)school en het vormgeven van de opleidingsfunctie in de school. Daarbij komen ook opleidingsaspecten zoals competenties, leerwerktaken en curriculum aan bod.

Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om de student in de 2e lijn te begeleiden en de activiteiten van de werkplekbegeleiders te coördineren en hun professionaliseringsbehoefte daarin te analyseren. Een belangrijke basis is het ontwerpen en/of actualiseren van een concreet begeleidingsplan.

Praktische informatie

Start en omvang 6 bijeenkomsten

Dag en tijd Woensdag van 16.00 tot 20.00 uur

Investering € 900,-

Studiebelasting 40 uur

Leslocatie Hogeschool Rotterdam