Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het VMBO

Voor pabo-gediplomeerden in het VMBO komen opleidingstrajecten. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo-werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen. Ze kunnen kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:

  • een maatwerk-opscholingstraject met een duur van 30 ec, leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis-kader;
  • een vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een tweedegraads bevoegdheid in één van de schoolvakken.