LMC Voortgezet Onderwijs wil de professionele ontwikkeling van al zijn medewerkers naar vermogen ondersteunen. Hoe LMC Voortgezet Onderwijs dat doet is o.a. hier te lezen. De LMC Academie helpt hierbij. Niet door verplichte studies aan te bieden maar door samen te kijken welke scholingsbehoeften en scholingsmogelijkheden er zijn.

In de CAO zijn daartoe de nodige voorzieningen getroffen (zie pag. 47 en 48, art. 17.1 t/m 17.8 CAO).

→  →  →  → Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor de LMC Academie. Deze wordt medio mei 2019 gelanceerd. Je vindt hier straks een vernieuwd aanbod van boeiende en interessante professionaliseringsmogelijkheden.

Het aanbod dat op de huidige website staat is mogelijk verouderd. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen via info@lmcacademie.nl

De LMC Academie maken we samen

De LMC Academie is niet bedoeld als scholingsinstituut maar als handig instrument voor scholen en individuele personeelsleden op het gebied van professionele ontwikkeling.

Lees meer

Het uitgangspunt is dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar professionele ontwikkeling. De LMC Academie maakt het scholingsaanbod toegankelijk voor iedereen en stelt zich ten doel om mensen die van elkaar kunnen en willen leren met elkaar te verbinden.

Heb je belangstelling voor een van de professionaliseringsactiviteiten die op deze site vermeld zijn, neem dan in ieder geval eerst contact op met je teamleider of directeur.

Veranderde omstandigheden of omgeving geven aanleiding de gevraagde competenties opnieuw te formuleren. In ‘ROTTERDAM VOOR DE KLAS’ is aangeven dat de Rotterdamse context extra competenties vraagt van zowel docenten, management als onderwijsondersteunend personeel. Op het formuleren hiervan volgt vanzelfsprekend de uitdaging ook de professionalisering op die punten vorm te geven.

Lees verder >

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Voor pabo-bevoegden die de juiste bevoegdheid willen halen om als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) te werken is er de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten vo.

Voor meer informatie:

https://www.duo.nl/particulier/leraar/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor de LMC Academie. Deze wordt medio mei 2019 gelanceerd. Je vindt hier straks een vernieuwd aanbod van boeiende en interessante professionaliseringsmogelijkheden.

Het aanbod dat op de huidige website staat is mogelijk verouderd. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen via info@lmcacademie.nl