LMC Voortgezet Onderwijs wil de professionele ontwikkeling van al zijn medewerkers naar vermogen ondersteunen. Hoe LMC Voortgzet Onderwijs dat doet is o.a. hier te lezen. De LMC Academie helpt hierbij. Niet door verplichte studies aan te bieden maar door samen te kijken welke scholingsbehoeften en scholingsmogelijkheden er zijn.

In 2017 moeten alle leraren geregistreerd zijn bij het Lerarenregister. Om ook geregistreerd te blijven moeten leraren aantonen dat zij zich blijven ontwikkelen. In de CAO zijn daartoe de nodige voorzieningen getroffen (zie pag. 47 en 48, art. 17.1 t/m 17.8 CAO).

De LMC Academie maken we samen

De LMC Academie is niet bedoeld als scholingsinstituut maar als handig instrument voor scholen en individuele personeelsleden op het gebied van professionele ontwikkeling.

Lees meer

Het uitgangspunt is dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar professionele ontwikkeling. De LMC Academie maakt het scholingsaanbod toegankelijk voor iedereen en stelt zich ten doel om mensen die van elkaar kunnen en willen leren met elkaar te verbinden.

Heb je belangstelling voor een van de professionaliseringsactiviteiten die op deze site vermeld zijn, neem dan in ieder geval eerst contact op met je teamleider of directeur.