LMC Voortgezet Onderwijs wil de professionele ontwikkeling van al zijn medewerkers naar vermogen ondersteunen. Hoe LMC Voortgzet Onderwijs dat doet is o.a. hier te lezen. De LMC Academie helpt hierbij. Niet door verplichte studies aan te bieden maar door samen te kijken welke scholingsbehoeften en scholingsmogelijkheden er zijn.

In 2017 moeten alle leraren geregistreerd zijn bij het Lerarenregister. Om ook geregistreerd te blijven moeten leraren aantonen dat zij zich blijven ontwikkelen. In de CAO zijn daartoe de nodige voorzieningen getroffen (zie pag. 47 en 48, art. 17.1 t/m 17.8 CAO).

De LMC Academie maken we samen

De LMC Academie is niet bedoeld als scholingsinstituut maar als handig instrument voor scholen en individuele personeelsleden op het gebied van professionele ontwikkeling.

Lees meer

Het uitgangspunt is dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar professionele ontwikkeling. De LMC Academie maakt het scholingsaanbod toegankelijk voor iedereen en stelt zich ten doel om mensen die van elkaar kunnen en willen leren met elkaar te verbinden.

Heb je belangstelling voor een van de professionaliseringsactiviteiten die op deze site vermeld zijn, neem dan in ieder geval eerst contact op met je teamleider of directeur.

Vanaf 1 augustus 2018 gaat het nieuwe lerarenregister van start. In dit lerarenregister worden alleen bevoegde leraren opgenomen. Leraren kunnen zich nog tot 1 augustus 2017 inschrijven in het huidige, vrijwillige register. Alle aangemelde of geregistreerde leraren in het vrijwillige register kunnen zeggenschap uitoefenen over belangrijke aspecten van het nieuwe lerarenregister.

Leraren die al in het vrijwillige register staan kunnen hun portfolio blijven inzien en onderhouden tot augustus 2018. Het opgebouwde portfolio kunnen zij vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register. Het lerarenregister is een online systeem waarin leraren laten zien dat ze hun kennis en kunde op peil houden met na- en bijscholing. De beroepsgroep bepaalt zelf de invulling van het register, bijvoorbeeld door vast te stellen aan welke scholingseisen een leraar precies moet voldoen. Meer informatie over het nieuwe lerarenregister vindt u op de website registerleraar.nl.

Lees meer

Veranderde omstandigheden of omgeving geven aanleiding de gevraagde competenties opnieuw te formuleren. In ‘ROTTERDAM VOOR DE KLAS’ is aangeven dat de Rotterdamse context extra competenties vraagt van zowel docenten, management als onderwijsondersteunend personeel. Op het formuleren hiervan volgt vanzelfsprekend de uitdaging ook de professionalisering op die punten vorm te geven.

Lees verder >

https://onderwijscooperatie.nl/nodig-een-ambassadeur-uit/

Wilt u meer weten over het lerarenregister? Nodig een ambassadeur uit voor een gesprek of bijeenkomst. U kunt de aanvraag doen via de bovenstaande link.

 

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Voor de mensen die niet de juiste bevoegdheid hebben om als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) te werken is er de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor een kort scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten vo.

Voor meer informatie:

https://www.duo.nl/particulier/leraar/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp