LMC Voortgezet Onderwijs wil de professionele ontwikkeling van al zijn medewerkers naar vermogen ondersteunen. Hoe LMC Voortgzet Onderwijs dat doet is o.a. hier te lezen. De LMC Academie helpt hierbij. Niet door verplichte studies aan te bieden maar door samen te kijken welke scholingsbehoeften en scholingsmogelijkheden er zijn.

In 2017 moeten alle leraren geregistreerd zijn bij het Lerarenregister. Om ook geregistreerd te blijven moeten leraren aantonen dat zij zich blijven ontwikkelen. In de CAO zijn daartoe de nodige voorzieningen getroffen (zie pag. 47 en 48, art. 17.1 t/m 17.8 CAO).

De LMC Academie maken we samen

De LMC Academie is niet bedoeld als scholingsinstituut maar als handig instrument voor scholen en individuele personeelsleden op het gebied van professionele ontwikkeling.

Lees meer

Het uitgangspunt is dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar professionele ontwikkeling. De LMC Academie maakt het scholingsaanbod toegankelijk voor iedereen en stelt zich ten doel om mensen die van elkaar kunnen en willen leren met elkaar te verbinden.

Heb je belangstelling voor een van de professionaliseringsactiviteiten die op deze site vermeld zijn, neem dan in ieder geval eerst contact op met je teamleider of directeur.

Het wetsvoorstel Beroep Leraar en Lerarenregister belandt in de fase van de politieke besluitvorming. Op 5 oktober 2016, de internationale Dag van de Leraar, spreekt de Tweede Kamer zich hier tijdens de kamerbehandeling over uit.

Het wetsvoorstel levert voor leraren onder meer het volgende op:

  • Meer ruimte en zeggenschap over het eigen werk;
  • Zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs;
  • Je laat zien dat je bevoegd en bekwaam bent en dat je daaraan blijft werken;
  • Het register verbindt collega’s, samen sta je sterk.

Het wetsvoorstel draait vooral om een stevige verankering van de positie van leraren. En er gaat dus echt iets veranderen achter de schooldeur.

Directe zeggenschap

De beroepsgroep bestaat uit alle leraren die op 1 augustus 2018 geregistreerd zijn en dat zijn er 250.000. Om besluitvorming door de beroepsgroep mogelijk te maken, wordt er een deelnemersvergadering ingesteld waarin alle geregistreerde leraren hun stem kunnen laten horen. De deelnemersvergadering is straks het hoogste besluitvormende en adviserende orgaan van de beroepsgroep. Deze Deelnemersvergadering neemt onder andere besluiten over de eisen die aan het bekwaamheidsonderhoud worden gesteld, de zogenaamde herregistratiecriteria.

Wil je meer weten over het lerarenregister, bekijk dan de animatiefilm van 60 seconden.

Lees meer

Veranderde omstandigheden of omgeving geven aanleiding de gevraagde competenties opnieuw te formuleren. In ‘ROTTERDAM VOOR DE KLAS’ is aangeven dat de Rotterdamse context extra competenties vraagt van zowel docenten, management als onderwijsondersteunend personeel. Op het formuleren hiervan volgt vanzelfsprekend de uitdaging ook de professionalisering op die punten vorm te geven.

Lees verder >

https://onderwijscooperatie.nl/nodig-een-ambassadeur-uit/

Wilt u meer weten over het lerarenregister? Nodig een ambassadeur uit voor een gesprek of bijeenkomst. U kunt de aanvraag doen via de bovenstaande link.